Контакт информации

НАБАВКИ

ОТКУП на Житарки и маслодајни семиња во тек на сезона и постојано преку целата година !

Организирање на договорено производство и сигурен откуп на целокупните произведени количини

Можност за дотава на семенски материјал

Гарантираме откуп по пазарни цени и брза целосна исплата !

Let’s talk

КОНТАКТ